Blog


 

Kolejność dziedziczenia ustawowego

W sytuacji, w której osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, lub też osoby wyznaczone w nim odrzuciły spadek lub nie mógł być on im przekazany, mamy do czynienia z okolicznościami, w których spadek jest dziedziczony w kolejności zgodnej z ustawą. Jak dokładnie przebiega ten proces i kto może liczyć na otrzymanie części majątku pozostawionego przez spadkodawcę?

Zachowek - ważne informacje

Śmierć bliskiej osoby zawsze niesie za sobą konsekwencje. Są to nie tylko konsekwencje związane ze stratą kogoś, kogo kochaliśmy, oraz z tym, że konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego pochówku. Należy również pamiętać o tym, że odejście danej osoby oznacza otwarcie jej spadku, a jeśli został sporządzony testament – oczekiwanie, aż zostanie on ogłoszony i możliwy będzie podział majątku, który należał do zmarłej lub zmarłego. Jeśli z powodu wydziedziczenia lub zapisów w testamencie najbliższe osoby (które w standardowej sytuacji miałyby prawo do części majątku pozostawionego przez osobę zmarłą) nie otrzymają żadnych środków to jest to podstawa do ubiegania się o zachowek.

Wsparcie przedsiębiorców w okresie COVID 19

Z powodu pandemii koronawirusa, wielu przedsiębiorców zmuszonych było do podjęcia poważnych decyzji – sytuacja spowodowała, że ogrom biznesów nie mógł normalnie funkcjonować i konieczne było ‘zamrożenie’ ich na jakiś czas. Inne firmy zmuszone były przenieść swoją działalność na pracę zdalną, co także wiązało się z dużymi kosztami - każdy pracownik musiał mieć umożliwione miejsce pracy w domu, a siedziba spółki nadal generowała opłaty związane czy to z wynajmem, czy z opłaceniem rachunków. W celu pomocy polskim przedsiębiorcom powstał plan znany jako Tarcza Antykryzysowa – pozwala on na zdobycie dodatkowych funduszy lub późniejsze opłacenie pewnych obowiązkowych należności.