Naszym celem jest udzielenie pomocy osobom, które potrzebują jej zarówno w zakresie firm, podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych.

Posiadamy dwie kancelarie radcowskie znajdujące się w Kołobrzegu oraz Koszalinie. W każdej z nich pomocy udziela radca prawny w różnego rodzaju sprawach i problemach z jakimi napotykają się klienci.

Wykonywana przez nas obsługa prawna podmiotów gospodarczych może działać na dwóch różnych zasadach. Pierwszy z nich to jednorazowo świadczone usługi dla przedsiębiorstw, drugi natomiast opiera się na stałej współpracy z daną firma, zarówno jeśli chodzi o udzielanie porad, jak i rozwiązywanie pojedynczych sporów.

Natomiast jeśli chodzi o obsługę osób fizycznych to jej zakres obejmuje sprawy cywilne i gospodarcze, rodzinne, pracy, ochrona konsumentów, a także sprawy nieletnich.

Nasza Kancelaria Radców Prawnych oferuje


Obsługę prawną zarówno małych, średnich
i dużych podmiotów gospodarczych oraz osób indywidualnych

 

prawo gospodarcze

PODMIOTY GOSPODARCZE                  OSOBY FIZYCZNE

 

 

 

Podmioty gospodarcze

 

Kancelaria Radców Prawnych zajmuje się kompleksową obsługą prawną zarówno małych, średnich jak i dużych podmiotów gospodarczych. 
W ramach obsługi radcowskiej prowadzimy sprawy o charakterze formalno-organizacyjnym, sprawy pracownicze oraz sprawy związane z przedmiotem działalności firmy,

w szczególności Nasza Kancelaria Radców Prawnych oferujemy:

stałą obsługę prawną, doradztwo prawne - Radcy Prawnego; 
usługi konsultingowe; porady i konsultacje prawne;
sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych;
sporządzanie i opiniowanie umów i pism procesowych;
zastępstwo procesowe
(prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, polubownymi
oraz organami administracji państwowej i samorządowej);

przygotowanie dokumentacji prawnej;
zakładanie i rejestracja działalności gospodarczej;
windykację należności;

udział w prowadzonych negocjacjach;

 

Osoby fizyczne

 

Zapewniamy pomoc prawną Radcy Prawnego osobom indywidualnym w szczególności:

porady i konsultacje prawne w tym porady online;
sporządzanie opinii prawnych;
sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych i pism procesowych;
reprezentację przed sądem;
załatwianie spraw urzędowych przygotowanie dokumentacji prawnej;
zakładanie i rejestrację działalności gospodarczej;
windykację należności;
udział w prowadzonych negocjacjach.

Jeżeli potrzebujesz kompeksowej porady prawnej lub pomocy, skontaktuj się z Naszym Radcą Prawnym w Kołobrzegu lub Koszalinie.